İL GENEL MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTILARI BAŞLIYOR

İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantıları Meclis Başkanı Abdullah Mürşit Gürel Başkanlığında 05 Eylül 2017 Salı günü valilik toplantı salonunda başlayacak. Eylül ayında il genel meclisi beş gün toplanacak, gündem maddeleri şöyle;
1.İl Genel Meclis Üyesi Kahir TALIÇ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Ortadoğudaki savaş nedeniyle şehrimize sığınan yabancıların durumları nedir? Yaşantı biçimleri Ananelerimize, Geleneklerimize uygun mudur? İnsanlarımızı olumsuz yönde etkilemekte midirler? Genç ve yaşlılık durumuna göre sayıları ne kadardır? Araştırılması ile ilgili Ar-Ge Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
2.İl Genel Meclis Üyesi Mustafa GELDİ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimizde Mesleki eğitim kursları ve Çıraklık eğitimi ustalık belgesi ile işyeri açan ve iş sahibi olan varmıdır? Alınan bu belgelerle toplum hayatımıza ne gibi katkılar sağlanmıştır. Araştırılması ile ilgili Ar-Ge Tarife ve Sanayi Ticaret Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
3.İl Genel Meclis Üyesi Ali Osman KASIM ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimiz Yağlıdere-Alucra yolunun son durumu ne aşamadadır. Ticari ve ekonomik açıdan katkıları, yöremizdeki sosyal hayatımıza faydaları neler olacaktır. Araştırılması ile ilgili Sanayi Ticaret Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
4.İl Genel Meclis Üyesi Orhan UZUNKAYA ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Alucra İlçemizin Suyurdu köyü-Yurtseven mahalle yolu ile Tepeköy köy yolu bağlantısının yolağına alınması, Çamoluk İlçemizde Yusufeli köyü Büyükdüz mahalle yolu ile Sarıkaya gurup yolu bağlantısının yol ağına alınması için gerekli çalışmanın yapılması, Taşdemir Çamoluk ayrıca Usluca köyü Güngören mahalle yolu ile Yenimahalle yolu bağlantısının (22 KKN.lu yol ile 23 KKN.lu yol) yolağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
5.İl Genel Meclis Üyesi Uğur ERASLAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Şebinkarahisar İlçemizde, talebi olan Yaycı köyü ile Kozluca mahalle yolu ile Bayramköy bağlantısının yol ağına alınması, Ayrıca Alişar, Sipahi, Ocakbaşı, Dolunay, Sultankonağı Yeniyol, Sarıyer köy muhtarları ile Alucra İlçesinin Dereçiflik, Doıludere ve Kabaktepe köyü muhtarlarının ortaklaşa istekleri olan talepleri ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
6.İl Genel Meclis Üyesi Abdullah KÜRKÇÜ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Çamoluk İlçemizde Aile ve Politikalar Müdürlüğünün hizmet verdiği evde yatan raporlu hastaların yerinde ziyaret edilerek, ayrıca İlçenin bugüne kadar müdürlükten hizmet alanlarla ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
7.İl Genel Meclis Üyesi Abdullah TEKBAŞ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Alucra İlçemizde evde yatan raporlu ailelerin yerinde ziyaret edilmesi ve İlçenin Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden hizmet alanlarla ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
8.İl Genel Meclis Üyesi Bekir BAYRAM ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimizin Espiye ve Güce İlçelerinden başlayarak Gelivera deresi boyunca Giresunlu hemşerilerimizin oturduğu yaylalara ulaşan gurup yolu çok bozuk yer yer çukurların oluştuğu ve araçların ulaşımda zorlandığı bölge insanlarının çok mağdur olduğu bu yol güzergâhının incelenmesi ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
9.İl Genel Meclis Üyesi Gürsel YILMAZ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Bireyin ve Ailelerin yaşantılarını kabusa döndüren benliğini ve kişiliğini kaybettiren madde bağımlılığı İlimizdeki boyutu nedir? Kurumların bu bağlamda mücadeleleri ve tedbirleri nelerdir? Bu durumda olanları topluma kazandırmak için yapılan çalışmalar nelerdir? Esas olarak vatandaşlarımızı madde bağımlılığına düşmeden ön tedbirler alınabilir mi? Bu konunun araştırılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
10.İl Genel Meclis Üyesi Gürsel YILMAZ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Yaylalarımızın son çıkan yasalarla statüsü MERA olarak değiştiği biliniyor. Vatandaşlarımız nezdinde bu konu önemli olduğundan yapılaşma ile çayır adı altında çevrinti yapılmaktadır. Bu durumlar hakkında vatandaşlarımızın kazanımı ve kaybı neler olacaktır? Ayrıca yaylalarda duranlardan hane başına ne kadar çit çevirme hakkı vardır? Araştırılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
11.İl Genel Meclis Üyesi Yakup ÖZACAR ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Şebinkarahsar Dereli yolunda yapılan eğribel tünelinden çıkarılan moloz ve diğer malzemelerin doğaya ve derelere gelişigüzel döküldüğü bunun sonucunda derelerdeki canlılara ve doğaya çirkin görüntüler oluşturduğundan araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
12.İl Genel Meclis Üyesi Cafer MAVİ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Sağlığımız için su içmek en büyük ihtiyaçlarımızdandı. Dolayısıyla içtiğimiz suların kalitesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Kullanılan musluk sularının temiz ve kirlilik durumunun araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
13.İl Genel Meclis Üyesi Yakup ÖZACAR ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; 2017 Özel İdare Bütçesinden İlçelere ayrılan yatırımların ne kadarının İlçeler itibarıyla gerçekleştirildiğinin araştırılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
14.İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Cemal KARADENİZ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; 2017 bütçesinden İdaremiz hesabında bulunan ödeneklerden 30.06.2017 tarihi itibariyle İlçemize ne kadar birlik payının aktarıldığının araştırılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
15.İl Genel Meclis Üyesi Çetin ÇAKIROĞLU ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimiz Şebinkarahisar İlçesinde bulunan köylerimizin yerleşik alan çalışmaları tamamladıktan sonra yapılan yeni yol ağı ve imar yollarının yerleşik alanlar üzerinde gösterilip köy yerleşik alanlarının revize edilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
16.İl Genel Meclis Üyesi Fikret KARAARSLAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimiz Yağlıdere İlçesinde bulunan köylerimizin yerleşik alan çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılan yeni yol ağı ve imar yollarının yerleşik alanlar üzerinde gösterilip köy yerleşik alanlarının revize edilmesi ile çalışmaların yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
17.İl Genel Meclis Üyesi Kahir TALIÇ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimizde Eğitim ve MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ’NİN kullanmış olduğu binanın akıbeti ile ilgili basında çıkan haberlerde binanın boşaltılması konusu işlenmektedir. Binanın boşaltılıp boşaltılmayacağı ve nereye taşınacağı ile ilgili Mili Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
18.İl Genel Meclis Üyesi Ömer HIDIR ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlçemiz Doğankent Çatak Köyü orta ve ilköğretim okulunun bahçesinde su içmek için çeşme bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin daha hijyenik sağlıklı su tüketmesi için okul bahçemize çeşme yapılması ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
19.İl Genel Meclis Üyesi Ömer BAYRAM ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Yağlıdere İlçesi Gölyanı Yaylasında Gölün temizliği ile cazibe ile su gelmesi ne aşamada olduğunun araştırılması ile ilgili Strateji ve Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
20.İl Genel Meclis Üyesi Cafer MAVİ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimizde geriye dönük bakıldığında son 10 yıl içinde gerçekleşen fındık rekoltesi miktarları nedir? Rekolteyi etki eden faktörler nelerdir. Araştırılması ile ilgili Strateji Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
21.İl Genel Meclis Üyesi Ahmet ŞAHİN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimizde aşırı yağış, fırtına gibi doğal afetleri önceden tahmin ederek vatandaşlarımızı uyaran meteoroloji müdürlüğüne ve istasyonları nasıl görev yapmakta. Nerelerde kurulmuş. İlimiz için doğal afetlerin zararlarından korunması için tedbir alma bakımından ne gibi faydalar sağlanmaktadır. Araştırılması ile ilgili Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
22.İl Genel Meclis Üyesi Kahir TALIÇ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimiz Tirebolu İlçesi içinden geçen Harşit Irmağı aşırı yağışlardan dolayı zaman zaman etrafındaki tarım alanları ve işyerlerine zarar vermektedir. Harşit Irmağı ıslah projesi varmıdır? Varsa ne aşamadadır? Araştırılması ile ilgili Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
23.İl Genel Meclis Üyesi Ali Osman KASIM ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimizde yapılan teşviklerle büyük ve küçükbaş damızlık hayvanların sayılarında artış oldu mu? Küpe sayılarına göre İlimizde ne kadar damızlık hayvan vardır? Araştırılması ile ilgili Tarım Orman Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
 
24.İl Genel Meclis Üyesi Fikret KARAARSLAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlimiz Yağlıdere İlçesi Yeşilpınar köyü ve Derindere köylerinde yapılan orman kesimi ile düzensiz kesim yapıldığı söylenilmektedir. Konunun araştırılması ile ilgili Tarım Orman Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
25.İl Genel Meclis Üyesi İdris BAHADIR ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; İlçemiz Doğankent ve Güce İlçesi sınırları içinde bulunan ve çam ormanları arasında Yaşmaklı, Gökçebel ve Karaovacık adı altında oluşan göletlerin oluşturduğu görsellik bölgemiz turizmine kazandırılması için neler yapılması gerektiği ile ilgili Kültür Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
26.İl Genel Meclis Üyesi Abdüsselam ÇAĞIRICI ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Dereli İlçesi Hisar köyü mevkiinde bulunan, Meryemana Kilisesinin mevcut durumu incelenerek çevre düzenlemesi ve turizme kazandırılabilmesi ile ilgili Kültür Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
27.İl Genel Meclis Üyesi Fazlı DERBEDER ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Yeşilyol kapsamında yapılan turizm yollarının ne kadarının yapıldığı, noksanın neler olduğu ile ilgili Kültür Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
28.İl Genel Meclis Üyesi Ali Osman KASIM ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Giresun’da yalnız yaşayan orta yaş üstü, kadın ve erkek sayısı nedir? İlimizde özellikle bakıma muhtaç Orta yaşın üzerinde kaç kişi yalnız yaşamaktadır? Giresun’da devlet ya da özel açılmış yaşlı bakım evlerinde kaç kişi yaşamaktadır bu bakım evlerinin kapasiteleri nedir? Yalnız yaşamanın tercih edilmesi veya mecbur kalmanın nedenleri nelerdir. Araştırılması ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
29.İl Genel Meclis Üyesi Burhan BİLGE ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; 2016 – 2017 Eğitim Öğretim yılı içinde bulunan program dahilinde yapılan kız ve erkek öğrenci yurtlarının nerelere yapıldığını, yapılanların ne durumda olduğunu, yapımı devam eden işlerin ne durumda olduğu ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
30.İl Genel Meclis Üyesi Mustafa GELDİ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı verilen önergede; Giresun İlimiz sınırları içinde Belediye başkanlarımızın İl Özel İdaresinin asfalt plentinden yararlanan belediyelerin 2015-2016-2017 yılı içinde yapılan hizmetlerden, hizmetleri yapılanların idareye parasının ödenip ödenmediğinin, İdareye yapılan hizmetlerin bugüne kadar, merkez ilçe ve diğer ilçelerimizin Köyde, İl Özel İdare Bütçesi ve Dokap programlarının aksayıp aksamadığının araştırılması ile ilgili Ar-Ge Tarife Komisyonunca ve Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
31.Giresun İli Tirebolu İlçesi Danışman Köyü adına memba tahsis kararı alınması hususunun görüşülmesi.
32.Temel Eğitim Okullarının küçük onarımlarında kullanılmak üzere 304.000,00 TL. ödeneğin ekli listedeki İlçelerin karşılarında belirtilen miktarların Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması hususunun görüşülmesi.
33.Güce İlçesi Güce Mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait tapu sicilinin 1010 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 5 katlı İlçe Özel İdare Hizmet Binasının 1. katının belediye tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere Güce Belediyesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.
34.2017 yılı için İl Genel Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 084 sayılı kararı ile Espiye Kaymakamlığına tahsis edilen agrega malzemenin tamamının verildiği tespit edilmiş olup, Espiye Kaymakamlığının yazıları ile Espiye İlçesi köy yollarının bakım onarımı, beton yol yapımları ve parke taşı döşeme işinde kullanılmak üzere 10.000 m3 agrega malzemeye daha  ihtiyaç duyduklarından talebin görüşülmesi.
35.İlimiz Merkez Çavuşoğlu Köyünde tapu sicilinin 114 ada 51 ve 55 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerien mobilya imalatı sektörüne yönelik tesisler yapılmak üzere imar planları idaremize sunularak İl Genel Meclisi kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu imar onay hizmet bedeli 15.528,00 TL.olup, imar plan onay bedelinin düşülmesi hususunun görüşülmesi.
36.İlimiz Bulancak İlçesi Kovanlık Beldesi Pazarsuyu Havzasında H.H.K Enerji elektrik Üretim A.Ş.tarafından kurulan Çalıkobası Hidroelektrik Santraline İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM) düzenlenmesi ile ilgili İdaremize müracaatta bulunulmuştur. Ancak İdaremize sunulan müracaat dilekçesinde İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı ücretine ilişkin ücret tarifesininin yüksek olduğu gerekçesiyle tekrar değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
37.İlimiz Merkez Fevziçakmak Mahallesinde, tapu sicilinin 655 ada 227 parsel numarasında mülkiyeti İl Özel İdaremiz adına kayıtlı 2.700,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın yurt binası yapılmak üzere Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.
 
 
 
İSAY2 Galeri