1965 Yılında Giresun’un Dereli İlçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli liselerde Tarih Öğretmeni, Giresun Belediyesinde Kültür Uzmanı olarak görev yaptı. Belediye tarafından gerçekleştirilen” Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu” çalışmalarını yürüttü.
Ulusal ölçekli yayın yapan Bilim ve Sanat Dergisi, Yeni Dünya Dergisi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırmaları Dergisi, Tasavvuf Dergisi ve Vakıflar Dergisi gibi bilimsel yayın organlarında, ayrıca yerel basın organlarında çok sayıda incelemesi yayınlandı. Evli ve 3 çocuk babası olup Kültür ve Turizm Müdürü olarak il özel idaresinde görev yapmaktadır.
Basılmış Eserleri:
Tasavvufta Mekki Kolu, 
15. Ve 16. Yüzyıllarda Giresun Yöresinin İdari ve Sosyal Tarihi,
Giresun Yöresinde Osmanlı Vakıfları ve Vakıf Eserleri,
 Belgelerle Osmanlı’dan Cumhuriyete  Giresun