MİSYONUMUZ
 
 
Giresun İl Özel İdaresi ; İl Özel İdaresi Kanunu  ve diğer kanunlarla, halkının yerel müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili , il  sınırları içerisinde ve belediye sınırları dışında olmak üzere  verilmiş ve tanınmış  bulunan; yetki- sorumluluk ve görevleri  ; planlamalar dahilinde ,demokratik, çağdaş, katılımcı, şeffaf, sürekli ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde ve yönetim anlayışı içerisinde yürüterek , kıt olan kaynakların hizmet öncelikleri dikkate alınarak, kaliteli , verimli ve etkin bir şekilde tahsisini, dağıtımını , kullanımını ve uygun yöntemlerle sunumunu sağlayarak halkın yaşam kalitesini,gelir seviyesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.