Müdürlüğümüz 2018 yılı yatırım programında sunulan Armutlu , Kazıkbeli yolu, yol onarım ve stabilize kaplama işi devam etmektedir. İşin %80'i tamamlanmıştır.
 
 
 
İSAY2 Galeri